Luonto kutsuu - ja se kutsu on hätähuuto

nakuapina kaatopaikalla

Luonto kutsuu on nuorille suunnattu prosessidraama ympäristön muutoksesta. Projekti vie nuoret ulos, koulun lähiympäristöön, suunnittelemaan ja rakentamaan oman yhteisönsä rajallisten resurssien puitteissa. Tarinan maailmaan johdattaa luokkahuoneessa katsottava NAKUAPINA-videoteos. Prosessidraama on ulkona ohjattu tuplaoppitunti. Draaman jälkeen ryhmä peilaa koettua suhteessa nykypäivään opettajan kanssa tehtävän jälkityöpaketin avulla.

 

Prosessidraama on osallistavan taiteen muoto, jossa ryhmä ja draamaohjaajat luovat yhteisen tarinan maailman ja käsittelevät valittua aihetta sen avulla. Draamallinen työtapa mahdollistaa ympäristöä ja ilmastonmuutosta käsittelevän aiheen tunnepohjaisen käsittelyn, kannustaen yhteistyöhön ja luovaan ongelmanratkaisuun. Tavoitteena on, että nuori kokee itsensä ja omat valintansa aktiivisena osana ympäristöä. Ulkona tapahtuva toiminta on kehollista ja stimuloi kaikkia aisteja. Luonto kutsuu yhdistää kokemuksellisia ja rituaalimuotoisia elementtejä, peilaten ihmiskunnan historiaa ja luontosuhdetta nykypäivän kulutusyhteiskuntaan. Draaman maailmassa nuori on itse aktiivinen toimija. Koko ryhmä voi vaikuttaa valinnoillaan tarinan kulkuun. Draama ei pyri opettamaan yhtä oikeaa ajatusmallia vaan sen tarkoitus on havahduttaa pohtimaan aikamme ilmiöitä suhteessa ympäristön tilaan.

 

Projektin valmistamista ja toteutusta on tukenut Suomen kulttuurirahaston Kainuun rahasto, Opetus ja Kulttuuriministeriön tukema Vaara-kollektiivin Nälkämään näyttämö -hanke sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton Kainuun Piirin ympäristökasvatushanke. Kajaanin kaupungin kulttuuritoimi tarjosi yhdessä Kajaanin perusopetuksen kanssa Luonto kutsuu -prosessidraaman kaikille Kajaanin yhdeksäsluokkalaiselle toukokuun 2017 aikana.

Luonto kutsuu -projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat teatteri-ilmaisun ohjaajat Elsa Lankinen ja Hanna-Mari Hotta. Projekti on Vaara-kollektiivin tuotantoa.

Sisäversio on tilattavissa yläkouluille kiertueelle.

 

https://www.youtube.com/watch?v=WEzbu6lthCs&t=5s

16/08/2017 - 05:36