Luonto kutsuu - ja se kutsu on hätähuuto

nakuapina kaatopaikalla

Luonto kutsuu on nuorille suunnattu prosessidraama ympäristön muutoksesta. Projekti vie nuoret ulos, koulun lähiympäristöön, suunnittelemaan ja rakentamaan oman yhteisönsä rajallisten resurssien puitteissa. Tarinan maailmaan johdattaa luokkahuoneessa katsottava NAKUAPINA-videoteos. Prosessidraama on ulkona ohjattu tuplaoppitunti. Draaman jälkeen ryhmä peilaa koettua suhteessa nykypäivään opettajan kanssa tehtävän jälkityöpaketin avulla.

 

Prosessidraama on osallistavan taiteen muoto, jossa ryhmä ja draamaohjaajat luovat yhteisen tarinan maailman ja käsittelevät valittua aihetta sen avulla. Draamallinen työtapa mahdollistaa ympäristöä ja ilmastonmuutosta käsittelevän aiheen tunnepohjaisen käsittelyn, kannustaen yhteistyöhön ja luovaan ongelmanratkaisuun. Tavoitteena on, että nuori kokee itsensä ja omat valintansa aktiivisena osana ympäristöä. Ulkona tapahtuva toiminta on kehollista ja stimuloi kaikkia aisteja. Luonto kutsuu yhdistää kokemuksellisia ja rituaalimuotoisia elementtejä, peilaten ihmiskunnan historiaa ja luontosuhdetta nykypäivän kulutusyhteiskuntaan. Draaman maailmassa nuori on itse aktiivinen toimija. Koko ryhmä voi vaikuttaa valinnoillaan tarinan kulkuun. Draama ei pyri opettamaan yhtä oikeaa ajatusmallia vaan sen tarkoitus on havahduttaa pohtimaan aikamme ilmiöitä suhteessa ympäristön tilaan.

 

Projektin valmistamista ja toteutusta on tukenut Suomen kulttuurirahaston Kainuun rahasto, Opetus ja Kulttuuriministeriön tukema Vaara-kollektiivin Nälkämään näyttämö -hanke sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton Kainuun Piirin ympäristökasvatushanke. Kajaanin kaupungin kulttuuritoimi tarjosi yhdessä Kajaanin perusopetuksen kanssa Luonto kutsuu -prosessidraaman kaikille Kajaanin yhdeksäsluokkalaiselle toukokuun 2017 aikana.

Luonto kutsuu -projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat teatteri-ilmaisun ohjaajat Elsa Lankinen ja Hanna-Mari Hotta. Projekti on Vaara-kollektiivin tuotantoa.

Sisäversio on tilattavissa yläkouluille kiertueelle.

 

https://www.youtube.com/watch?v=WEzbu6lthCs&t=5s

16/08/2017 - 05:36
 

Kalenteri

Kalenterista näkee tulevat esitykset ja tapahtumat.

Briefly in English

Vaara

Vaara = danger, forested hill, risk

Vaara is a professional performing arts group from Northern Finland, rooted in the city of Kajaani. Our area of operation is local, national and international. Vaara was found in 2014 and it has 25 members. We are not centrally managed and our co-operation is based on open and active collegiality and on social, political and ecological engagement.


Contact:

VAARA-kollektiivi

Sammonkatu 7 B

87100 Kajaani / Suomi, Finland
 

vaarakollektiivi@gmail.com
www.vaarakollektiivi.fi

Tukijat

Toimintaamme tukevat vuonna 2017-2018

  • Alfred Kordelinin edistys- ja sivistysrahasto
  • Kainuun Liitto
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Suomen Kulttuurirahasto
  • Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahasto
  • Taiteen edistämiskeskus
  • Taiteen edistämiskeskus, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta
  • Oulujärvi Leader