KOTIO

Mies breikkaa Kotio-hankkeen flashmobissa

KOTIO - hankkeessa 250 Hämeenlinnan ja Forssan seudulla asuvaa nuorta osallistuu Kulttuuriosuuskunta Uulun ja Vaara-kollektiivin musiikkia, kuvataidetta ja teatteria hyödyntäviin työpajoihin. Työpajoja ohjaa sekä kantasuomalainen että maahanmuuttajataustainen taiteilija. Työpajat pohjautuvat luoviin menetelmiin, joissa taiteen käyttö nuorten elämäntaitojen ja valmiuksien vahvistamisessa on keskeistä. Työpajat keskittyvät nuorten kieli- ja kulttuuriosaamisen vahvistamiseen siten, että he oppivat ymmärtämään suomalaista kulttuuria, asenteita ja tapoja, sekä pystyvät omaksumaan uudenlaisia ajatusmalleja ja sopeutumaan paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan, tuntien olevansa sen osa. Taidemuotoina ovat erityisesti musiikki, kuvataide (piirtäminen, maalaus, valokuvaus ja video) ja teatteri.

Hankkeessa edistetään maahanmuuttajataustaisten nuorten valmiuksia ja oppimista siten, että ymmärrys suomalaisesta kulttuurista, kielestä ja yhteydet kantasuomalaisiin vahvistuvat. Hanke tukee sekä nuorten polkuja työelämään, että yhteisöllisyyden vahvistumista hankealueilla. Kolmivuotinen toiminta sijoittuu Hämeenlinnaan ja Forssaan, joissa aktiviteetteja toteutetaan opiskelijoille kotouttamista ja työelämään valmistavaa koulutusta järjestävien Faktian ja Tavastian kanssa.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä Hämeenlinnan kaupunki, ja sitä toteutetaan vuosina 2017–2019.

Vaaralta hankkeessä työskentelevät Khalid S.M Imran, Miia Säppi, sekä Juho Hannikainen.

08/10/2019 - 08:46
Tags: