Ympäristökasvatus

Lumesta muovattu kuutti katselee Hossan Öllöri-järvelle.

Vaara-kollektiivi valmistaa ympäristökasvatusta osallistavan draaman ja videotaiteen keinoin lapsille ja nuorille. Projekteissa osallistujat pääsevät itse tekemään ja kokemaan: luova leikki, moniaistillisuus, luonnon tarkkailu ja ulkona yhdessä tekeminen antavat virikkeitä ja luovat pohjaa oman luontosuhteen rakentumiselle. "Astumalla kohti luontoa se tulee meitä lähelle, alkaa kertoa tarinoita." Projektien tavoitteena on lähiluonnon arvostuksen lisääminen, sekä elävän ja monimuotoisen tulevaisuuden rakentaminen. Samalla Vaara-kollektiivi on mukana tuottamassa sisältöä uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin. OPS2016 peräänkuuluttaa kokonaisvaltaista oppimiskäsitystä, ilmiöpohjaista oppimista sekä kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen tavoitteita.

 

Lisätietoa Vaara-kollektiivin ympäristökasvatus projekteista: Elsa Lankinen p. 040 5918992

YLE:n haastattelu ilmastoahdistuksesta ja ympäristökasvatuksesta.

 

Kiertueelle tilattavissa olevat ympäristökasvatusprojektit:

Kiertokulku - videtaidetyöpaja 3-6-luokille

Toteutus ulkona koulun lähiympäristössä. Katso projektin alustus:  kiertokulku video: https://youtu.be/qFgaUBlwDqY

Kesto: 90 min.Max. 25 oppilasta / ryhmä. Oppilaiden kanssa valmistetaan työpajassa luonnon yksityiskohtia ja kiertokulkua tarkasteleva videoteos!

Työryhmä: Juho Hannikainen ja Elsa Lankinen

Tilattavissa kiertueelle Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Yhteistyössä: Taiteen edistämiskeskus, lastenkulttuuri.

 

Luontopolulla lasten oma draamaseikkailu 5-8-vuotiaille lapsille & erityisryhmille

Toteutus koulun sisätilassa. Luontopolulla on moniaistillinen luovan leikin ja musiikin siivittämä seikkailu, jossa kuunnellaan kiven tarinoita, ihmetellään vanhaa sammalmätästä ja löydetään polun poikki kulkeneen suuren eläimen jälki! Tarinallinen muoto kutsuu osallistumaan, tukee luovuutta ja kannustaa lähiluonnon tarkkailuun, luonnossa liikkumiseen ja leikkimiseen.
Kesto: 45 min. Max. 25 oppilasta / ryhmä

Työryhmä: Juho Hannikainen ja Elsa Lankinen.

Tilattavissa kiertueelle Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Yhteistyössä: Taiteen edistämiskeskus, lastenkulttuuri.

 

Luonto Kutsuu - ja se kutsu on hätähuuto - prosessidraama ilmastonmuutoksesta nuorille

Ilmastonmuutosta käsittelevä työpaja ja prosessidraama 13-18-vuotiaille nuorille. Luonto kutsuu yhdistää kokemuksellisia ja rituaalimuotoisia elementtejä, peilaten ihmiskunnan historiaa ja luontosuhdetta nykypäivän kulutusyhteiskuntaan. Draaman maailmassa nuori on itse aktiivinen toimija, muoto kannustaa yhteistyöhön ja luovaan ongelmanratkaisuun. Draama ei pyri opettamaan yhtä oikeaa ajatusmallia vaan sen tarkoitus on havahduttaa pohtimaan aikamme ilmiöitä suhteessa ympäristön tilaan. Tavoitteena on, että nuori kokee itsensä ja omat valintansa aktiivisena osana ympäristöä.

Kesto 1,5 h. Toteutus sisätilassa tai ulkona koulun lähiympäristössä. Max. 25 oppilasta / ryhmä.

Tilattavissa kiertueelle.

Ohjaaja: Elsa Lankinen

Katso Luonto Kutsuu -projektin TRAILERI

Nakuapinan matka alkumerestä maailman huipulle

 

KUVIA:

LUONTOPOLULLA (2016)

 

LUONTO KUTSUU (2017)

#MUOVIROSKAINSTALLAATIO | PLASTIC VEGAN (2017)

PUREMATTA NIELTY (2015)

Vaaran ympäristökasvatusprojektit 2015-2017

Kiertokulku (2017-) Videotaiteen keinoja hyödyntävä projekti alakoulujen 3-6-luokilla

Luonto kutsuu ja se kutsu on hätähuuto (2016-2017) -prosessidraama ympäristönmuutoksesta yläkouluikäisille

Luontopolulla (2016-) lasten draamaseikkailu

Ravintoketju2015 - Kaupunkitaidetapahtuma Kajaanissa

Purematta nielty (2015) - menuteatteriesitys esitys ruoasta ja ympäristöstä

21/05/2019 - 03:41