Terrafamen uraanin talteenotto - Vaara-kollektiivin vetoomus

Vetoomus Suomen energiaomavaraisuuden puolesta

 

Suomi ei ole omavarainen energiantuotannon suhteen. Suomen kaksi merkittävintä energianlähdettä vuonna 2012 olivat puupolttoaineet ja öljy, yhteensä 48 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta (Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus 2012). Suomen raakaöljytuotanto on tällä hetkellä 0,00 litraa päivässä. Lähes kaikki Suomeen jalostettavaksi tuotava raakaöljy tulee Venäjältä Primorskin öljyterminaalista säiliöaluksilla.

 

Tuontienergiasta noin 80 % tulee Venäjältä, mistä tuodaan öljyä, maakaasua, kivihiiltä, sähköä ja ydinpolttoainetta. Mitä tapahtuu, jos öljykuljetukset loppuvat ja kaasuputket suljetaan? Venäjä on usein käyttänyt tällaisia painostustoimenpiteitä entisen neuvostoblokin alueen maiden (esim. Ukraina) kohdalla, miksei yhtä hyvin piskuisen Suomen?

 

Suomen hallituksen kansallinen energia- ja ilmastostrategia keväältä 2013 näkee ydinvoiman puhtaan energian muotona, jonka avulla voidaan vähentää esimerkiksi kivihiilen käyttöä ja kasvihuonepäästöjä. Terrafamen kaivosyhtiö voisi uraanin talteenottoluvan mukaisesti tuottaa 250 tonnia uraania vuodessa. Tämä riittäisi kattamaan vähintään 50 % tällä hetkellä toimivien neljän ydinvoimalan tarvitsemasta polttoaineesta. Silti Suomessa ei ole vielä ainoatakaan uraanin väkevöintilaitosta, jossa uraani voitaisiin jalostaa polttoaineeksi.

 

Talvivaaran, kainuulaisen sci-fi –näytelmän aktivistiryhmä, Kainuun kansan vankka tuki takanaan, vetoaa Suomen hallitukseen, sekä Suomen tasavallan presidenttiin Sauli Niinistöön, että Kainuuseen rakennettaisiin Suomen ensimmäinen uraanin väkevöintilaitos. Tämä teko olisi askel kohti energiaomavaraisuutta.

 

Viime aikaisten maailman tapahtumien johdosta olemme myös syvästi huolissamme maamme puolustuskyvystä. Maamme lehdet ovat uutisoineet viime vuosina nuorten ja työikäisten peruskunnon heikkenemisestä. Työn kuva on muuttunut viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana fyysisestä työstä istumatyöhön, puhumattakaan vapaa-ajan vietosta konsolipelien ja television äärellä. Lisäksi olemme saaneet lukea uutisia suomalaisten älykkyysosamäärän laskusta, joka on näkynyt jo vuosien mm. armeijan ns. pällitesteissä.

 

Puolustuskapasiteettimme, sotilaidemme kunto sekä kansalaistemme älykkyys eivät nykyisellään millään riittäisi torjumaan Venäjän täysimittaista invaasiota. Sen lisäksi, että tämä hyökkäys on nykyisen maailmanpoliittisen tilanteen katsoen täysin mahdollinen, katsomme, että se voisi hyvin todennäköisesti tapahtua rakkaan Kainuumme rajavyöhykkeellä. Vetoammekin näin ollen Suomen hallitukseen ja armeijamme ylipäällikköön, presidentti Sauli Niinistöön, että Kainuun prikaatiin hankittaisiin Suomen ensimmäinen atomipommi. Ydinase toisi lisää volyymia sekä uskottavuutta puolustustarkoituksiin ja toimisi samalla väkevänä vääntömomenttina energiantuonnin turvaamisessa.

 

Saatettu Kainuun kansan tietoisuuteen Sotkamon ja Kajaanin äänestäessä tulevina viikkoina Terrafamen uraanin talteenottoluvasta.

 

Turvallisen Suomen ja Kainuun puolesta! Talvivaara – kainuulainen sci-fi –näytelmän aktivistiryhmä / Vaara-kollektiivi Veikko Leinonen & työryhmä, toimitettu presidentin kansliaan sekä tiedoksi maamme hallitukselle 1.2.2018.

14/08/2018 - 06:54
 

Kalenteri

Kalenterista näkee tulevat esitykset ja tapahtumat.

Briefly in English

Vaara

Vaara = danger, forested hill, risk

Vaara is a professional performing arts group from Northern Finland, rooted in the city of Kajaani. Our area of operation is local, national and international. Vaara was found in 2014 and it has 25 members. We are not centrally managed and our co-operation is based on open and active collegiality and on social, political and ecological engagement.


Contact:

VAARA-kollektiivi

Sammonkatu 7 B

87100 Kajaani / Suomi, Finland
 

vaarakollektiivi@gmail.com
www.vaarakollektiivi.fi

Tukijat

Toimintaamme tukevat vuonna 2017-2018

  • Alfred Kordelinin edistys- ja sivistysrahasto
  • Kainuun Liitto
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Suomen Kulttuurirahasto
  • Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahasto
  • Taiteen edistämiskeskus
  • Taiteen edistämiskeskus, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta
  • Oulujärvi Leader