Ärjän tulilla keskusteltiin ekologisista teemoista. Palovaroituksen myötä nuotiona oli kuvataiteilija Riikka Keräsen taideteos.

Ärjästä Cajanukseen - Oulujärven kulttuurimatkailun kehittäminen- hankkeessa Vaara toteuttaa Oulujärven matkailualueella kaksi uutta kulttuuritapahtumaa:

Hakkuut Vienan reitillä. Solastalgia on kadonneen maiseman ikävää.

Kansallismaisema ( 2017 ) on monivuotinen poikkitaiteellinen tutkimusprojekti suomalaiseen maisemaan, luontosuhteeseen sekä sielun ja mielen maisemiin. Projektin keskiössä on kysymys: Kokevatko suomalaiset solastalgiaa, kadonneen maiseman ikävää? Solastalgia kuvaa eksistentiaalista tuskaa, jota lähiympäristössä tapahtuvat muutokset, kuten ilmastonmuutos, kaivos tai avohakkuu, ihmisissä aiheuttavat. Solastalgia ei ole ikävää menneeseen (nostalgia), vaan kaipuuta, voimattomuutta ja kipua, joita ihminen tuntee, kun tuttu ympäristö muuttuu. Maisema, joka on ollut, katoaa.

lönnroots kuva

Lönnroots on monivuotinen suomalais-ugrilaisten kielten musiikki- ja dokumenttiprojekti. Lönnroots jalkautuu suomalais-ugrilaisen kulttuurin pariin, tutustuu kansan elinolosuhteisiin, luo uuden kansanlaulun kansan omalla kielellä ja tekee kaikesta tästä dokumenttifilmin.

Työryhmä: Jonne Putkonen, Juho Hannikainen sekä Jaani Leinonen.

Projektista on julkaistu kaksi dokumenttia: "Seto" ja "Kvääni". Dokumentit ovat nähtävillä projektin omilla verkkosivuilla osoitteessa:

https://www.lonnroots.com/