Toiminta-ajatus

Vaara on esittävän taiteen kollektiivi ja vapaa ammattiteatteri, jonka juuret ovat Kajaanissa. Ryhmä on aloittanut toimintansa tammikuussa 2014. Vaara tuottaa taiteellisesti korkeatasoista ja uutta luovaa esittävää ja soveltavaa taidetta. Sen toimintakenttä on sekä paikallinen, valtakunnallinen että kansainvälinen. Vaaran toiminta-ajatus on:

 1. Tuottaa taiteellisesti korkeatasoista ja uutta luovaa esittävää ja soveltavaa taidetta Kainuussa, Suomessa ja kansainvälisesti.
 2. Työllistää ammattitaiteilijoita
 3. Kehittää kokonaisvaltaisesti Kajaanissa toimivan Generaattori-yhteisön taiteellista toimintaa.
 4. Luoda avoin, aktiivinen ja kollegiaalinen taiteilijayhteisö.
 5.  Synnyttää ketterä, simultaanisti, pisteittäin ja satelliittirakenteella toimiva teatteri.
 6. Harjoittaa pitkäjänteistä globaalien haasteiden, uuden lokaalisuuden, tulevaisuuden identiteettien ja kansalaisuuden uusien mahdollisuuksien taiteellista tutkimusta.

Vaaran arvot ja pääperiaatteet

 1. Avoimuus, aktiivisuus, omaehtoisuus ja vapaus. Ryhmä ei sulje pois eri taiteellisen tekemisen lajeja, aseta tekemiselle laatuvaatimuksia, sido yhteiseen estetiikkaan eikä yhdenmukaista.
 2. Paikallisuus, liikkuvuus ja kiertäminen. Juuret Kajaanissa, rihmastot laajenevat. Satelliittirakenteella toimivan teatterin kehittäminen, ilman eristäytymistä.
 3. Taiteellinen tutkimuksellisuus, koulutuksellisuus ja pitkäjänteisyys. Ryhmä-, prosessi- ja yhteisölähtöisten työtapojen jalostaminen ja jatkuva uudelleenarviointi.
 4. Kriittisyys, kollegiaalisuus ja solidaarisuus. Jatkuvan tuen ja kaikupohjan tarjoaminen jäsenistön taiteelliselle toiminnalle. Ulospäinsuuntautuneen ja aktiivisen keskustelukulttuurin ja taidepolitiikan kehittäminen ja vaaliminen.
 5. Poikkitaiteellisuus, monimediallisuus, taiteiden välinen vuorovaikutus ja nopea reagointikyky.
 6. Organisatorinen keveys, keskusjohtamattomuus ja ketteryys. Ryhmä toimii itsenäisenä yksikkönä kulttuuriosuuskunta G-voiman alla, tasa-arvoisesti, ilman johtajia.
 7. Sosiaalinen, ekologinen ja poliittinen osallistuminen.
 8.  Avoimesti ennustamaton tapa olla, työskennellä ja muuttua yhdessä.

Vaaran koti on Kajaanissa, Generaattorin esittävän taiteen tilassa. Se ei kuitenkaan kiinnity pysyvästi yksienkään seinien sisäpuolelle, vaan suuntaa toimintansa niin Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasutuille syrjäseuduille kuin maamme kaupunkikeskuksiin, luoden näin laajalle alueelle esittävän taiteen kenttäämme uutta, pelotonta energiaa, paikallisia yhteisöjä herkästi kuuntelevaa ja ketterää tekemisen kulttuuria. Tämän kuljeskelevan nomadiutensa se pyrkii levittämään myöhemmin myös muualle Eurooppaan.

Vaara rakentaa teoksensa ja taiteellisen toimintansa monimuotoisiksi yhteisöiksi ja yhteistöiksi, kiertää esityksillään ja hakeutuu aktiivisesti kohtaamisiin sekä toisien vapaiden ryhmien, taideinstituutioiden että taidesektorin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Esitystoiminnan ohessa ryhmän toimintamuotoina tulevat olemaan mm. yhteiset julkiset kannanotot ja kommentit, yhteiset kokoontumiset ja uudet tuotannolliset muodot, opetus- ja koulutustoiminta, soveltavan taiteen hankkeet, taidepolitiikan kehittäminen sekä aktivismi.

Eino Saari

Eino Saari (s. 1979) on teatteriohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja ja kolmen tytön isä. Eino on valmistunut Turun Taideakatemiasta vuonna 2005 ja työskennellyt Vaaran lisäksi mm. Generaattorin yhteisöissä ja Kajaanin Kaupunginteatterilla. Viime vuosina hän on keskittynyt erityisesti Vaaran kiertuetoiminnan kehittämiseen. 

Elsa Lankinen

Elsa Lankinen (s.1988) on Kajaanilainen teatteri-ilmaisun ohjaaja, ympäristökasvattaja ja yrttineuvoja. Hänen töissään kohtaavat ekologinen ajattelu, alitajunta, erilaiset yhteisöt sekä taiteen rajapinnat - eliöstöltään rikkaat vaihettumisvyöhykkeet. p.0405918992 | elsa.lankinen(at)gmail.com

 

Emilia Hyvönen

Emilia Hyvönen (s. 1981) on kajaanilaislähtöinen taiteen maisteri ja visuaalisen taiteen ammattilainen. Hän on kiinnostunut kehollisuudesta, identiteetistä, juurista, maisemasta, tarinoista sekä heijastumista. Näitä teemoja hän tutkii mm. esitystaiteen, valokuvauksen ja videon keinoin. Emilialla on myös pitkä historia teatterin ja elokuvan parissa, ja hän on työskennellyt mm. kuvaussihteerinä lukuisissa kotimaisissa elokuvissa. Vaaran jäsen Emilia on ollut vuodesta 2018. @emiliahy(at)gmail.com 

Hemmo Kauppinen

Hemmo Kauppinen (s. 1985) hankki kannuksensa teatterin tekoon Turun Taideakatemian nukketeatteriopinnoista. Sittemmin hän muutti Kajaaniin opiskelemaan pelisuunnittelua. Nykyään päivät kuluvat digitaalisen ja analogisen välimaastossa erilaisia interaktioita, kertomuksia ja luentoja työstäen. LinkedIn (in english): www.linkedin.com/in/hemmokauppinen/

Jari Rättyä

Jari Rättyä (s.1969) on kajaanilaislähtöinen, osittain paluumuuttanut teatterin- ja musiikintekijä, muodolliselta koulutukseltaan teatteri-ilmaisunohjaaja. Tämän inkarnaationsa Rättyä on käyttänyt pääasiassa viihdyttäen ja kehittäen itseään lauluntekijänä sekä käsikirjoittajana. Häntä kiinnostavat erilaiset kielisoittimet, euforia ja nukkuminen.

Rättyä on työskennellyt mm. helsinkiläisessä Teatteriosuuskunta Ilmi Ö:ssä ja Kajaanin kaupunginteatterissa. Vaaraan hän liittyi vuonna 2019. 

Jonne Putkonen

Jonne Putkonen (s. 1986) on Helsingissä asuva kajaanilaislähtöinen teatterintekijä ja journalisti. Hän on valmistunut Metropolia Ammattikorkeakoulun Esittävän taiteen koulutusohjelmasta vuonna 2011 ja Laajasalon opiston radiotoimittajalinjalta vuonna 2018. Putkonen on työskennellyt mm. Kajaanin kaupunginteatterissa sekä freelancerina lukuisissa ammattiteatteriryhmissä. Vaaran riveissä Putkonen toimii käsikirjoittajana, näyttelijänä ja toimittajana. @putkonen(at)protonmail.com

Juho Hannikainen

Juho Hannikainen (s. 1985) on kajaanilainen muusikko, säveltäjä ja musiikkipedagogi. Teatterin parissa hän on toiminut innokkaana harrastajana ja ammattilaisena vuodesta 2004, säveltäen, soittaen ja näytellen. @j.s.hannikainen(at)gmail.com, www.hannikainen.net

Karoliina Kuvaja

Karoliina Kuvaja  (s. 1988) on Helsingin Metropolia Ammattikorkeakoulusta valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja, joka on ennen ja jälkeen valmistumisensa työskennellyt tiiviisti kajaanilaisessa ja kainuulaisessa kulttuurikentässä. Kuvaja on teatterintekijä, joka osaa sujuvasti siirtyä ohjaajantyöstä tuottajuuteen tai ryhmäohjaajuudesta esiintyjyyteen. Kuvaja harrastaa ajoittain myös teatteritekniikkaa. Hän on työskennellyt muun muassa Teatteri Takomolla, Kom-teatterilla, Kajaanin Kaupunginteatterissa ja Tampereen Ylioppilasteatterilla. Tällä hetkellä Kuvaja työskentelee Kajaanin Kaupunginteatteri osapäiväisenä projektikoordinaattorina Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeessa.

Kimmo Penttilä

Kimmo Penttilä (s. 1983) on Kalajoelta lähtöisin oleva teatteri-ilmaisun ohjaaja. Hän on työskennellyt Kajaanin Harrastajateatterin johtajana, ilmaisutaidon opettajana Kainuussa, Tenho-hankkeen vastaavana ohjaajana sekä näyttelijänä mm. Kajaanin Kaupunginteatterissa. Kimmo on kiinnostunut draaman soveltamisesta opetustyössä, improvisaatiosta ja näyttelijäntyöstä. @sakaripenttila(at)gmail.com 

Mari Pitkänen

Mari Pitkänen  (s.1988) on himankalaislähtöinen teatteri-ilmaisun ohjaaja, joka opiskelee tällä hetkellä näyttelijäntaidetta Norwegian Theatre Academyssä. Hän lähestyy näyttelijyyttä ja esityksen tekemistä tutkivalla otteella ja ratkaisemattomista kysymyksistä käsin. Maittavinta ravintoa taiteen tekemiseen Marille on kansainvälisessä ympäristössä työskentely, teorian ja käytännön dialogi sekä liike. @marinaadi(at)hotmail.com
 

Markku Hernetkoski

Markku Hernetkoski (s. 1967) on taiteen maisteri, lavastaja ja kuvataiteen edustaja Vaara-kollektiivissa. Hänen muita työyhteisöjään ovat Kajaanin Kaupunginteatteri ja teatteri Willi Lakeus Kalajoella. @mhernetkoski(at)gmail.com

Matias Nieminen

Matias Nieminen (s. 1992) on kajaanilainen muusikko, äänisuunnittelija ja säveltäjä, Vaara-kollektiivin kuopus, joka työskentelee moninaisissa musiikkiin sekä ääneen liittyvissä tehtävissä. nieminen.matias(at)gmail.com
 
 

Niina Piirainen

Niina Piirainen (s. 1987) on syväsydäminen soveltavan teatterin ammattilainen, työkenttänä sosiaali- ja kulttuurialan rajapinnat sekä erilaiset erityisryhmät. Kiinnostunut ihmisen psyykestä, taiteesta hyvinvointia lisäävässä työssä, sekä vuorovaikutteisista ja yhteisöllisistä lähestymistavoista taiteen tekemisessä. Rakkaus ihmisiin, usko muutokseen ja kaipuu sydänyhteyteen tekemisen voimana. Teatteri-ilmaisun ohjaaja ja sosionomiopiskelija. @niinapi(at)gmail.com

 

Niko Karjalainen

Niko Karjalainen (s. 1987) on kajaanilaislähtöinen näyttelijä, joka työskentelee tällä hetkellä kiinnityksellä Kokkolan kaupunginteatterissa. @niko.k4rjalainen(at)gmail.com

Panu Huotari

Panu Huotari (s. 1980) etsii ja luo inhimillisiä kosketuspintoja esittävän taiteen avulla. Yhteisötaiteesta, sirkuksesta ja sarjakuvasta innostunut teatteri-ilmaisun ohjaaja, joka on jo tovin ajan suunnannut leijonanosan intohimoaan dokumentaarisen teatteritaiteen kehittämiseen ja tutkimiseen. Huolimatta syntymäturkulaisuudestaan, on asunut Kainuussa useammin, kuin muualla, jonka seurauksena osaa maakuntansa jokaisen oikopolun jopa silmät sidottuna. @panu.huotari(at)tutanota.com

Piki Paananen

Piki Paananen (s. 1957) on käsityöläinen kolmannessa polvessa. Hän on työskennellyt Kajaanin Kaupunginteatterissa puvustonhoitajana vuodesta 1976. Piki harrastaa vauhtia ja yllättäviä tilanteita, nauttii teatterissa ja elokuvissa hengailusta ja rakastaa äkkimatkustamista. @pirkko.paananen(at)kajaani.fi 

S.M. Khalid Imran

S.M. Khalid Imran (s. 1985) on Bangladeshista kotoisin oleva valokuvaaja joka on erittäin kiinnostunut multimediataiteesta. Khalid on asunut Suomessa kuusi vuotta, opiskellut kuvataiteita pohjoismaisessa taidekoulussa Kokkolassa ja hän opiskelee parhaillaan niin mediaa kuin taiteitakin Tampereen ammattikorkeakoulussa. Hän pitää matkustamisesta, uusien ihmisten kohtaamisesta ja erityislaatuisten asoiden löytämisestä mitä tavallisimmista asioista. Khalid työskentelee myös KOTIO-hankkeessa. @smkhalid.imran(at)gmail.com 

Saara Karjalainen

Saara Karjalainen (s. 1990) on kajaanilaislähtöinen teatterintekijä. Saara valmistui teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Metropolia AMK:sta vuonna 2015, minkä lisäksi hän on opiskellut näyttelijäntyötä Lahden Kansanopistossa. Näyttämöllä Saaraa kiehtovat mm. absurditeetit, vakava leikillisyys ja lauma-ajattelu. Taiteen tekemisen lisäksi Saara suhtautuu intohimoisesti seinäkiipeilyyn, nykytanssiin ja mäyräkoiriin. @saara.post(at)gmail.com

Sami Sainio

Sami Sainio (s. 1989) on mm. Tanskassa ja Turussa opiskellut, paltamolaislähtöinen teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), näyttelijä ja ohjaaja, joka on erikoistunut mm. näyttämötaisteluun, vankilateatteriin ja naamioteatteriin. @sainarin_sami(at)hotmail.com

Sara Saxholm

Sara Saxholm (s. 1981) on kajaanilainen teatterintekijä, esitystaiteilija ja kolmen lapsen äiti. Hän on työskennellyt esitystaiteen parissa viimeiset viisitoista vuotta tuottaen, esiintyen, ohjaten ja musisoiden. Esitystaiteessa häntä kiinnostaa mm. ympäröivä yhteisö, ihmiset, poikkitaiteellisuus ja kehomme sointi. Teatterityön lisäksi Sara opettaa laulua sekä tutkii kiinnostuneena erilaisia kehollisia menetelmiä. sara.saxholm(at)gmail.com

 

Soile Savela

Soile Savela (s.1965) on pukusuunnittelija, visualisti ja lavastaja, joka työskentelee tällä hetkellä Kajaanin Taidemuseolla. @soile.savela(at)gmail.com

Sonja Pakalén

Sonja on kajaanilainen koreografi, tanssija, näyttelijä ja ohjaaja, joka on työskennellyt mm. Kajaanin Kaupunginteatterissa, Tanssiteatteri Minimissä, Jyväskylän Kaupunginteatterissa, Kajaani Dancella ja Routa Companyssa. Vaaran jäsenenä Sonja on työskennellyt vuodesta 2017. @sonja(at)royalsd.fi

Veikko Leinonen

Veikko Leinonen (s. 1982) on kajaanilainen teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja, joka on löytänyt polkunsa dokumenttiteatterin parista. Teatterin pariin hänen polkunsa kävi Kajaanin kaupunginteatterin kautta, jossa Leinonen aloitti uransa kuiskaajan vaativassa ammatissa. Leinonen tunnetaan myös musiikkitapahtumia ja poikkitaiteellisia happeningejä järjestävän Rauniokaupunki ry:n perustajajäsenenä sekä keikkailevana muusikkona. @leinonenveikko(at)hotmail.com.com

 

Tukijat

Toimintaamme tukevat vuonna 2019

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Suomen Kulttuurirahasto
 • Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahasto
 • Taiteen edistämiskeskus
 • Taiteen edistämiskeskus, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta
 • Oulujärvi Leader
 • Euroopan sosiaalirahasto
 • Lasten- ja nuorten säätiö
 • Kajaanin kaupunki
 • Hämeenlinnan kaupunki